U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Hypotheekvormen

Artikelindex

Banksparen
In de Wet banksparen is ook een bancaire voorziening ter aflossing van de eigenwoningschuld fiscaal ondersteund. Dit is de bancaire tegenhanger van de KEW. Bij hypotheeksparen bouwt de rekeninghouder een vermogen op waarmee hij een lening aflost die is aangegaan ten behoeve van de eigen woning. Deze lening hoeft geen hypothecaire dekking te hebben.

Ook hypotheeksparen bestaat in de varianten sparen en beleggen. In de wet zijn deze varianten benoemd als:
- de spaarrekening eigen woning (SEW)
- het beleggingsrecht eigen woning (BEW).

De SEW en het BEW worden evenals de KEW fiscaal behandeld in box 1. Dit betekent dat bij deblokkering het rendement over het spaar- of beleggingstegoed in deze box belast is. De plaatsing in box 1 heeft ook tot gevolg dat heffing in box 3 achterwege blijft.

Beleggingshypotheek
De beleggingshypotheek lijkt een beetje op de levenhypotheek. Want ook hier lost u tussentijds niet af. En ook hier kunt u relatief gemakkelijk van geldgever wisselen. Maar anders dan bij de andere levenhypotheken (en hun varianten) is hier geen sprake van een levensverzekering. Uw lasten bestaan simpelweg uit rente en uit een periodieke inleg in uw beleggersdepot. Ooit in de toekomst kunt u besluiten om uw hypotheek ineens af te lossen met de waarde van uw beleggersdepot.

De pure beleggingshypotheek maakt, zoals gezegd, geen gebruik van een levensverzekering. Wat op zich fiscaal nadelig kan zijn. Zeker in het licht van de nieuwe belastingwetgeving.
Anderzijds zijn de kosten voor het beheren van uw aandelenportefeuille lager dan de kosten van een levensverzekering.

Juist vanwege die fiscale afspecten wordt nogal eens gekozen voor een hypotheek gecombineerd met een beleggingsverzekering. Wel beleggen dus, maar dan via een levensverzekering. Die vorm, die bekend staat onder de naam "unit-linked-hypotheek", werd hiervoor al besproken onder het kopje "universal-life" .
Maar beide vormen, zowel de beleggershypotheek als de unit-linked-hypotheek, hebben gemeen dat er een volledige onzekerheid bestaat over de hoogte van de uitkering.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij de aflossingsvrije hypotheek, ook wel "huurhypotheek’ of "fixehypotheek" genoemd, kenmerkt zich, de naam zegt het al, door het volledig afwezig blijven van aflossing. Wordt bij iedere andere hypotheekvorm vermogen opgebouwd door het steeds lager worden van de hypotheekschuld, bij de aflossingsvrije hypotheek is dat uiteraard niet zo.

Een groot nadeel van deze vorm is dat binnen het nieuwe belastingklimaat (zie onder "belastingen") aftrek van hypotheekrente na de eerste 30 jaren niet meer mogelijk is. Het zal duidelijk zijn dat dit terugtrekken van fiscaal voordeel een forse stijging van de toekomstige woonlasten tot gevolg zal hebben. Het maximaal aflossingsvrije hypotheekdeel is voor Nationale Hypotheek Garantie overigens zelfs beperkt tot 50% van de vrije verkoopwaarde.
Voordeel is uiteraard, dat de aflossingsvrije hypotheek, door het volledig ontbreken van aflossing, relatief goedkoop is.

Krediethypotheek
Dit is een doorlopend krediet met uw woning als onderpand. De krediethypotheek kan zonder meer gecombineerd worden met een al bestaande hypotheek bij een andere geldgever en kan zelfs verstrekt worden boven de waarde van de woning. Zo kan de krediethypotheek bijvoorbeeld gebruikt worden om de woninginrichting mee te financieren U kunt tot de limiet kosteloos aflossen en opnemen.