U kunt ons ook telefonisch bereiken op

DISCLAIMER VDL VERZEKERINGEN

Met het bezoeken van de website vdlverzekeringen.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

1. Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.

2. VDL Verzekeringen en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in vdlverzekeringen.nl. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen vdlverzekeringen.nl. VDL Verzekeringen is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.

3. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. VDL Verzekeringen en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

4. VDL Verzekeringen heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Zwartewaal onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van de website vdlverzekeringen.nl, althans van de website(s) VDL Verzekeringen voortvloeiende geschillen met VDL Verzekeringen.

6. VDL Verzekeringen heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door VDL Verzekeringen zijn aanvaard.

Indien u nog vragen heeft over deze disclaimer, onze diensten of de website vdlverzekeringen.nl van VDL Verzekeringen, kunt u contact met ons opnemen.