U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Pensioen

Artikelindex

Pensioen van uw werkgever
Wie zich in zijn eigen pensioen gaat verdiepen, komt al snel tot de ontdekking dat het een vrij ingewikkelde materie is. Ingewikkelder wordt het wanneer we nagaan welk type pensioen er gehanteerd is. Want juist het type pensioen bepaalt op welke manier uw pensioenrechten meegroeien met salarisstijgingen. Nog ingewikkelder wordt het wanneer we nagaan op welke manier het pensioen, wanneer het eenmaal is ingegaan, meestijgt met de inflatie. Wat het nog moeilijker maakt is wanneer we na proberen te gaan op welke manier de wetgever toestaat iets extra’s te doen. Als u bijvoorbeeld eerder met pensioen wilt.

Allereerst is pensioen niets anders dan "uitgesteld loon". Uitgesteld loon dat verdiend werd tijdens de werkzame periode. Pensioen heeft dan ook altijd te maken met een (voormalig) dienstverband.

AOW
De AOW is de basis  van iedere pensioenregeling.  Is iemand ongehuwd, dat ontvangt hij of zij de ongehuwden AOW. Is iemand getrouwd of samenwonend en heeft de partner zelf weinig of geen inkomen, dan wordt een toeslag gegeven op die ongehuwden AOW. En door die toeslag ontstaat de gehuwden AOW.    
En vanaf het moment, dat iemand 65 is geworden ontstaat zo het recht op alleenstaanden-AOW, plus eventueel de toeslag voor gehuwden/samenwonenden. Het "oude-dags-inkomen" wordt dan gevormd door de totale AOW plus (eventueel) het pensioen dat via de werkgever werd opgebouwd

Het AOW-gat
Per 1 januari 2015 is de partnertoeslag, van AOW-ers met een partner die jonger is dan 65 jaar, komen te vervallen. Voor personen die zijn geboren op of na 1 januari 1950 en dus op of na 1 januari 2015 de 65-jarige leeftijd bereiken, kan het gezamenlijk inkomen hierdoor tijdelijk lager worden. Dit wordt het AOW-gat genoemd. De grootte van dit gat is afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen beide partners. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit tekort op te vangen.