U kunt ons ook telefonisch bereiken op

ZZP'er meer kans op een hypotheek

Voor zzp'ers was het heel moeilijk om aan een hypotheek te komen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de zzp'er niet beschikte over drie volledige jaarrekeningen.

NHG hypotheek
Sinds 1 december 2016 is het voor zzp'er mogelijk bij enkele banken al na een jaar een hypotheek met NHG aan te vragen. Voor december 2016 gold hiervoor een wachttijd van 3 jaar. Dit betekend dat na een jaar, u als zzp'er nogsteeds niet beschikt over drie IB-aangiftes. Dit is geen probleem meer, u kunt uw toetsingsinkomen laten vaststellen door één van de onderstaande partijen:

Uw toetinkomen wordt vastgesteld op basis van uw gemiddeld inkomen de afgelopen 3 jaar. Dit mag in combinatie zijn met uw inkomsten uit loondienst en uw inkomsten als zelfstandige. Het is dus dan in die situatie niet meer volledige afhankelijk van uw jaarrekeningen. Verder worden inkomsten uit sociale uitkeringen buiten beschouwing gelaten en mag u maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad.

Ook geldt dat wanneer uw laatste inkomen lager was dan uw gemiddeld inkomen, het laatste inkomen geldt. Tot slot wordt er gekeken naar het lopend boekjaarboekjaar. Uw actuele inkomen moet ongeveer overeenkomen met het gemiddelde.

Na minstens één jaar zelfstandigheid kunt u voor een hypotheek met NHG terecht bij:

  • SNS
  • Delta Lloyd
  • BLG Wonen 
  • Aegon
  • RegioBank
  • Woonfonds Achmea
  • NIBC Direct
  • Triodos Bank

 

Hypotheek zonder NHG
Ook voor hypotheken zonder NHG zijn er kansen voor de zzp'er  voor een hypotheek. In de meeste gevallen kan een zzp'er na drie jaar zonder NHG terecht voor een hypotheek. Hierbij wordt het gemiddelde van laatste drie jaarinkomens meegetelt voor het bepalen van de maximale lening.
Zelfstandige die minder dan drie jaar werkzaam zijn kunnen ook nog terecht bij een aantal geldverstrekkers. Wel moet dan vaak een inkomensprognose worden opgesteld door een accountant.

Er zijn dus wel mogelijkheden voor startende zelfstandigen. Enige nadeel is dat wanneer ze al vroeg een hypotheek aanvragen, ze niet kunnen profiteren van hun inkomensgroei.