U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Opties & Lease

Meer risico, hoger rendement
Twee wel heel bijzondere vormen van beleggen:  de optie en het leasecontract.
We noemen ze afzonderlijk, omdat aan deze twee methodes duidelijk meer risico’s kleven dan aan de andere. De winsten kunnen daarentegen eveneens beduidend groter zijn.

 

De optie
Een koopoptie is een "recht om een aandeel te kopen":
1. Voor een bepaalde datum
2. Voor een vooraf vastgestelde prijs.
En afhankelijk van het moment waarop die koopoptie wordt gekocht, heeft ook die optie zijn eigen prijs.

Voorbeeld
Aandeel X heeft een koers van EUR 50. De verwachting is dat de koers over vijf jaar EUR 55 zal kunnen zijn. Op grond daarvan wordt een koopoptie X uitgegeven met een uitoefenprijs van EUR 55 over vijf jaar. De optie zelf kan gekocht worden voor EUR 1.
Een snelle rekensom leert dat de optiehouder uitsluitend winst zal maken wanneer de koers van aandeel X hoger wordt dan EUR 56. Over vijf jaar zal er voor dat aandeel EUR 55 immers betaald moeten worden. Daarnaast heeft dat recht om te kopen (de optie) zelf ook EUR 1 gekost.
De beslissing om de optie wel of niet te kopen hangt dan uitsluitend nog af van de vraag of de koper verwacht dat de koers van aandeel X inderdaad hoger zal worden dan EUR 56. Verlies wordt geleden wanneer de koers van aandeel X vijf jaar lang niet boven de EUR 56 komt. Alhoewel het verlies zich dan beperkt tot de prijs van de optie (EUR 1).

Aandelenlease
Met deze vorm worden geen aandelen aangeschaft uit eigen middelen, maar met vreemd (geleend) vermogen. Waar uiteraard rente voor in rekening wordt gebracht. Vaak gaat het daarbij om een vast pakket aandelen. En eveneens om een vaste looptijd. Na afloop van de leaseperiode wordt het aandelenpakket verkocht tegen de dan geldende koers. En met de verkoopopbrengst wordt vervolgens de lening afgelost.
Tegenover elkaar staan dan enerzijds de betaalde rente en anderzijds de koerswinst (of verlies).

Voors en tegens
Aandelen schommelen. De koersen van via lease gekochte aandelen schommelen dus eveneens. Aantrekkelijk is dat soms forse koerswinsten kunnen worden behaald met een minimum aan eigen inbreng (waar aan u uitsluitend rente in rekening wordt gebracht).
Onaantrekkelijk is echter dat er feitelijk sprake is van een lening die later door middel van de verkoop van de aandelen wordt terugbetaald. Onaantrekkelijk temeer, omdat bij gedaalde koersen de waarde van uw geleasde aandelenpakket mogelijk zelfs nog lager zijn dan het bedrag dat de lening groot is. Inlossen van de lening kan dan alleen wanneer u uw eigen spaargeld aanspreekt. En dat was toch niet de bedoeling van de constructie? Overigens moet bij dat verlies dan ook nog eens de al betaalde rente worden opgeteld.

Weliswaar bestaan er op dit moment diverse leasemethodes waarbij "beschermvormen" zijn ingebouwd; juist deze vorm van beleggen is uiterst adviesgevoelig. En zeker niet voor iedereen geschikt.