U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Keuringen

Een mooi huis op het oog
Als koper wilt u zekerheid over de staat van de woning die u wilt kopen. Volgens de wet heeft de koper weliswaar de plicht onderzoek te doen, de verkoper is verplicht de koper te informeren over alle verborgen gebreken.

Echter alleen wanneer de koper daarom uitdrukkelijk vraagt! Het zal duidelijk zijn dat dit een terrein is vol valkuilen. En daarom is het belangrijk bijtijds deskundigen in te schakelen.

Taxatie
De waarde van uw nieuwe woning is natuurlijk subjectief. De verkoper zal streven naar een zo hoog mogelijke prijs. U als koper vanzelfsprekend naar een zo laag mogelijke prijs. Een taxatierapport opgemaakt door een erkend taxateur, kan daarbij beslist nuttig zijn. Niet alleen kan zo vastgesteld worden wat, objectief gezien, een redelijke prijs is, ook bij het aanvragen van een hypotheek moet doorgaans een taxatierapport worden overgelegd. En dat alleen al is reden om de taxateur zo vroeg mogelijk in te schakelen. Overigens kan alleen een register-taxateur u voorzien van een deskundige rapportage. Wij beschikken over de adressen.

Een registermakelaar is ingeschreven in een van deze registers:

  • de Stichting VastgoedCert (RMT)
  • de Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM)

Naast de waardebepaling van de woning komen bouwkundige, grondvervuilings-, juridische en beleidsaspecten aan bod. Soms kan een taxatie ook daar een goed beeld van geven.

Bouwkundige keuring
Deze keuring, die wordt uitgevoerd door een bouwkundige, omvat een technische keuring van alle bouwkundige, constructieve en installatietechnische aspecten van de woning en eventueel een historische verkenning van de bodem. De bouwkundige voert een visuele inspectie uit van de redelijkerwijs bereikbare ruimten en onderdelen. Zo mag u verwachten dat hij (of zij) met behulp van een ladder de dakgoten of de dakbedekking controleert, een houtvochtmeter zal gebruiken om naar aanwijzingen te zoeken voor houtrot of zwam- of schimmelaantastingen, op zoek gaat naar eventuele actieve lekkages en dat hij de kruipruimte zal onderzoeken met een zaklantaarn. De bouwkundige zal u zo zijn vakkundige mening geven over de staat van onderhoud van de woning.

Schonegrondverklaring
In een "schonegrondverklaring" wordt verklaard in hoeverre de grond onder een huis vervuild is. Bijvoorbeeld met een oude olietank. Of met asbest. U mag er als koper zelfs op staan dat die verklaring geleverd wordt. Temeer daar reinigen van grond een kostbare aangelegenheid kan zijn. Uw kostbare aangelegenheid wanneer u op dat moment eigenaar bent.

Bij nieuwbouwprojecten, waarvan de grond door de gemeente geleverd wordt, is de betrokken gemeente verplicht de grond te onderzoeken. Ook in die gevallen mag u staan op een "schonegrondverklaring".