U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Stappenplan

De weg naar een hypotheek
Als u overweegt een (andere) woning te kopen, zullen er verschillende stappen genomen moeten worden. Het kan zinvol zijn om daar een vaste volgorde bij aan te houden. Om het overzicht te houden.

Oriëntatie
Stap 1 is de inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden. Bij welke hypotheekvorm u zich thuis zult voelen en welke maandlast acceptabel lijkt. Op basis daarvan krijgt u een indicatie van het maximaal te lenen bedrag en dus in welke prijsklasse u op zoek kunt gaan naar uw nieuwe woning. Misschien twijfelt u nog of huren voor u een betere optie is dan kopen, kijk dan bij het onderdeel kopen of huren.

Analyse en advies
U hebt uw ideale woning gevonden. Bij stap 2 gaan we na welk hypotheekbedrag dan definitief nodig is. En vanzelfsprekend zullen wij daarbij niet alleen rekening houden met uw eigen vermogen maar ook, en misschien wel met name, volledig rekening moeten houden met de kosten van een eventuele verbouwing, de verhuizing.

Vervolgens komt stap 3: de keuze voor de juiste hypotheekvorm, de juiste rentevaste periode en uiteraard ook de voorkeur voor de juiste geldgever. Uw toekomstplanning, studie van kinderen, pensionering, het bepaalt allemaal (mede) de definitieve keuze. U mag dus van ons verwachten dat we juist voor dit onderdeel de nodige tijd zullen inruimen.

Beslissingsfase
Aan de hand van de analyse en ons advies neemt u uw beslissing. Aansluitend vragen wij voor u bij de gekozen geldgever de gewenste offerte voor u aan: stap 4. Uiteraard controleren wij deze offerte: staat het juiste rentepercentage erin, de juiste rentevaste periode, de juiste hypotheekvorm? Kortom, is alles volledig in overeenstemming met wat u met ons hebt beproken?

Afhandeling
Aansluitend volgt dan het ondertekenen van de offerte, de laatste stap, waarna een forse hoeveelheid administratieve handelingen volgt. Zaken waar u doorgaans niets van hoeft te merken. Het is ons vak en we doen het graag voor u. De opdracht voor de taxatie (als dat nodig is), het contact met de geldgever, het contact met de notaris, (eventueel) de aanvraag Nationale Hypotheek Garantie tot en met het uiteindelijk compleet maken van het dossier voor de geldgever.

Wanneer dan uiteindelijk de aktes ter ondertekening bij de notaris liggen, mag u van ons verwachten dat wij ook die hebben gecontroleerd. Zodat u met een gerust hart uw handtekening kunt plaatsen. Op een akte die precies overeenkomt met datgene wat besproken is.

En daarna?
U gaat met een hypotheek een langlopende overeenkomst aan met uw (nieuwe) geldgever. Het is dan ook van belang dat u niet alleen bij de start tevreden bent, maar ook, en zeker, daarna. Een logisch gevolg daarvan is dat onze dienstverlening niet stopt na het ondertekenen van de aktes. Wij blijven uw aanspreekpunt. Tijdens de hele looptijd.

Even terzijde bevelen wij u met klem aan om ongeveer om de drie jaar met ons te kijken of de hypotheek nog up to date is. Uw omstandigheden kunnen wijzigen. En dan lijkt het logisch om na te gaan of de gekozen hypotheek eveneens zou moeten wijzigen. Zoals bij bijzondere gebeurtenissen als: verbouwingen, verhuizingen en gezinsuitbreiding.