U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Kopen of huren?

Een belangrijke beslissing
Het eigenwoningbezit stijgt in Nederland nog steeds. Meer mensen zijn bezig met de overstap van huren naar kopen.

 

Waarom kopen?
De koper bouwt fiscaal vrij vermogen op, enerzijds doordat onroerend goed nu eenmaal in waarde stijgt, anderzijds doordat (doorgaans) de hypotheekschuld steeds lager wordt. 

De koper die zijn woning financiert met een 30-jarige hypotheek, zal aan het einde van die periode geen hypotheeklasten meer hebben. Bij een huurwoning daarentegen zullen de woonlasten levenslang opgebracht moeten worden.
De koper heeft geen last van huurverhogingen. Door een langere rentevastperiode te kiezen kan de koper de maandlasten voor langere tijd vastleggen.
In een aantal gevallen zal kopen zelfs gepaard kunnen gaan met koopsubsidie. Al hangt dit met name af van de hoogte van het inkomen en vermogen. Onze ervaringen in de praktijk zijn echter dat slechts weinigen in aanmerking komen voor deze subisidie.

Kopen kent overigens wel enkele nadelen:
De huiseigenaar heeft een aantal extra lasten die voor de huurder niet gelden, namelijk meer onroerendezaakbelasting, extra inkomstenbelasting over het "eigenwoningforfait", een extra verzekering voor schade aan de woning en uiteraard het periodieke onderhoud. Een snelle verhuizing is volledig afhankelijk van vraag en aanbod. Mocht de waarde van uw woning (tijdelijk) gedaald zijn, dan kan verhuizen soms zelfs volstrekt onmogelijk zijn.

En huren?
Huurcontracten hebben meestal een korte opzegtermijn. U kunt dus snel verhuizen. Vaak wordt dat als "vrijheid" uitgelegd. Huren kan soms zelfs gepaard gaan met huursubsidie. Al hangt dat nauw samen met de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Kopen of huren?
De argumenten zijn in ieder geval voor iedereen verschillend. Maar valt de beslissing uit in het voordeel van het "kopen", dan zult u zich uitgebreid willen informeren over de financiële mogelijkheden. Mogelijkheden die verschillen per geldgever, per persoon en zelfs per regio. Al die mogelijkheden (en onmogelijkheden) in kaart te brengen en op grond van dat totaaloverzicht een keuze te maken, dat is ons vak. Wij zijn uiteindelijk hypotheekadviseur.