U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Sparen of beleggen?
Meer en meer mensen zien dat het klassieke sparen op een spaarrekening weliswaar safe is, maar dat deze hoge mate van zekerheid wel ten koste gaat van het rendement. Op zoek naar hogere rendementen wordt dan ook steeds vaker gekozen voor beleggen.
Op zich geen onlogische keuze. Aandelen hebben de afgelopen 30 jaren immers bewezen een beduidend hoger rendement te leveren dan de traditionele spaarrekening. Zeker wanneer de looptijden langer worden.

Meer

Meer risico, hoger rendement
Twee wel heel bijzondere vormen van beleggen:  de optie en het leasecontract.
We noemen ze afzonderlijk, omdat aan deze twee methodes duidelijk meer risico’s kleven dan aan de andere. De winsten kunnen daarentegen eveneens beduidend groter zijn.

Meer

Uw spaargeld in goede handen
Met sparen wordt in het algemeen bedoeld: geld opzij leggen. U stort geld op een spaarrekening en u ontvangt over dat bedrag rente. Maar er zijn wel verschillen. Wilt u een spaarrekening waar u geld van wilt af nemen op ieder wenselijk moment? Of wilt u een spaarrekening die vast staat en u dus geen geld uit kan ontlenen?

Meer

Een kapitaalverzekering, wat houdt dat in?
U kunt op verschillende manieren uw vermogen opbouwen. U kunt gaan sparen of beleggen maar u kunt ook een kapitaalverzekering afsluiten. Een kapitaalverzekering (ook wel genoemd "levensverzekering") is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen. Dat kan zijn op de einddatum van de verzekering. Mits de verzekerde persoon op dat moment in leven is. Het kan ook tussentijds zijn, direct bij het overlijden van de verzekerde.

Meer