U kunt ons ook telefonisch bereiken op

PRIVACYBELEID VDL VERZEKERINGEN

VDL Verzekeringen heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen VDL Verzekeringen met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door VDL Verzekeringen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan VDL Verzekeringen toevertrouwt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

VDL Verzekeringen zal nooit gegevens verstrekken aan derden. Het beleid van VDL Verzekeringen inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en telefoonnummer). In het geval u hier gebruik van maakt, zult u worden gevraagd de nodige gegevens te verlenen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de aanvraag waarvoor u het heeft ingevuld.

VDL Verzekeringen zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, onze diensten of de website Vdlverzekeringen.nl van VDL Verzekeringen, kunt u contact met ons opnemen.