U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Rondom uw woning

Oost west, thuis best
Een nieuwe woning , een nieuwe stap in uw leven. Al is het een huurhuis of een koophuis er komt een hoop bij kijken. Zo zijn er ook een hoop risico's waar rekening mee moet houden. Denk maar aan schade aan uw dak of diefstal van uw meubelen. Belangrijk is dan ook hoe u zich hier het beste voor kan verzekeren.

Opstalverzekering
Wie een huurwoning bewoont, hoeft zich geen zorgen te maken over schade aan de woning. De verhuurder zal daarvoor opkomen. Een lekkend dak, een kapotte CV-ketel, schoorsteenbrand, stormschade. De huurder kan dit allemaal neerleggen bij de verhuurder.

Maar wie zelf eigenaar is, kent deze luxe dus niet. Iedere beschadiging is dan voor eigen rekening. Het betekent dus: regelmatig onderhoud van de woning. Schoorsteenvegen, schilderen, kapotte dakpannen vervangen, reinigen van de CV-ketel etc. Voor de huiseigenaar is dit een doorgaans stevige jaarlijkse kostenpost. Al zal dat bij nieuwbouwwoningen natuurlijk minder zijn.

En is er dan toch een keer een beschadiging, ondanks al dat periodieke onderhoud, dan zal de woonhuisverzekering (ook wel opstalpolis genoemd) de schade voor haar rekening nemen. Althans, wanneer dat binnen de voorwaarden gedekt is.
En daar komen we automatisch bij de belangrijkste uitsluiting: schade door gebrek aan onderhoud. Logisch eigenlijk. Want wie de woning niet onderhoudt, "weet" dat de schadekans groter wordt. En een verzekeringmaatschappij zal dat soort schade, die dus eigenlijk niet meer onverwacht is, niet makkelijk willen vergoeden.

De opstalverzekeraars vragen dus van de huiseigenaar om regelmatig onderhoud van de woning. Er zijn echter meer voorwaarden. En ook uitsluitingen. Om de kans op een uitkering bij schade zo groot mogelijk te hebben, is het dus van belang te weten welke eisen en voorwaarden de woonhuisverzekeraars stellen

Inboedelverzekering
Wat is inboedel? Om het makkelijk voor te stellen is inboedel alles wat in uw woning ''verhuisbaar'' is. Met andere woorden, alles wat u in de woning hebt (aan-)gebracht. Daaronder vallen dus niet alleen het meubilair en de kleding, maar ook de inhoud van de schuur en de kelder.

Wanneer u uw woning hebt verbouwd, is die verbouwing natuurlijk onderdeel geworden van die woning. Alles zit dan "vast", is dus niet "verhuisbaar" en hoort daarom gewoon bij de woonhuisverzekering. Tenzij u in uw huurwoning hebt verbouwd. Een nieuwe keuken of badkamer, een open haard of vast parket, een (gewone) antenne of zonwering, in een huurwoning zijn het onderdelen die wel uw eigendom zijn. 

Gelukkig houden vrijwel alle inboedelverzekeringen daar al rekening mee. Uw nieuwe keuken bijvoorbeeld is dus geen inboedel-naar-de-letter, maar is wel meeverzekerd. Uiteraard moet u bij het vaststellen van de verzekerde som daar wel rekening mee houden.

Niet alleen binnenshuis maar ook buitenshuis zijn er enkele dingen verzekerd. Denk hier bijvoorbeeld aan wasgoed aan de lijn of tuinmeubilair. Maar niet alle roerende zaken die u heeft meegenomen in de woning vallen onder het begrip inboedel. De auto bijvoorbeeld, ook al bevindt die zich binnen de garage, behoort niet tot de inboedel.

Glasverzekering
Over de glasverzekering kunnen we kort zijn. Waar het gaat om standaard vensterglas, enkel of dubbel, binnenshuis van maximaal zes m2, dat dient om licht door te laten, valt doorgaans onder de standaard dekking. Voor al het andere glas dienen we de verzekeraar te vragen dit afzonderlijk aan te tekenen.

Rechtsbijstand
Het aantal rechtszaken neemt helaas toe. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland wordt het "gelijk hebben" bepaald door de bevoegde rechter. De ene keer gaat het om een arbeidsconflict, de andere keer om een verkeersschade.

Een rechtsbijstandverzekering kan er Voor zorgen dat de regels van de wet correct worden toegepast. En daar gaat het immers om. Wanneer de wet aan uw kant staat, zou u gelijk moeten krijgen. Al lijkt het daar vaak niet op.

Bij een rechtsbijstandverzekering laat u het "gelijk krijgen" in ieder geval over aan gespecialiseerde juristen van verzekeraars. Het voordeel daarvan is dat u onder alle omstandigheden gesteund wordt door juristen die specialist zijn op het onderdeel van uw conflict. Veel verzekeraars laten de uitvoering zelfs over aan een onafhankelijke rechtsbijstandstichting. De verzekeraar draagt dan de kosten.

Maar wie de rechtsbijstand ook verleent, zonder rechtsbijstand wordt het wel steeds moeilijker "gelijk te krijgen".