U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Zakelijk

De ene ondernemer is de andere niet
De ondernemer neemt binnen de verzekeringswereld een heel bijzondere plaats in. Bijzonder, omdat de ondernemersrisico’s zo divers zijn. Niet alleen de financiële gevolgen van het hebben van personeel spelen een rol. Nee, veel belangrijker zijn de afzonderlijke risico’s die het ondernemer zijn met zich meebrengen.

Natuurlijk is het van belang uw eigendommen te verzekeren. Vergelijk dit met de inboedelverzekering van de particulier. En natuurlijk zal ook uw aansprakelijkheid verzekerd moeten zijn. Wat u trouwens weer kunt vergelijken met de aansprakelijkheid van de particulier.

Maar een ondernemer is doorgaans iemand die bepaalde risico’s accepteert. Daar is hij (of zij) namelijk ondernemer voor geworden. Die typische ondernemersrisico’s, die dan ook vaak liggen op het terrein van beleid, verschillen dan ook sterk per ondernemer. En hoe met die verschillende "risico’s" omgegaan moet worden is dus sterk afhankelijk van de omstandigheden van de ondernemer zelf.

Wat overblijft, is een woud aan wettelijke (fiscale) regels en een compleet bos aan gemiste sociale vangnetten, (WAO, ziektewet, pensioen). Over arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld, vindt u meer informatie onder "Gezondheid en leven". De mogelijkheden voor uw eigen pensioen en van uw werknemers worden behandeld achter de button "Pensioenen".

Ons beleid is de risico’s, die u als ondernemer loopt, eerst in kaart te brengen. Samen met u na te gaan welke risico’s eigenlijk door u zelf beheersbaar gemaakt kunnen worden en welke niet. Welke koppelingen gemaakt kunnen worden met andere regelingen. Om dat vervolgens nauwkeurig af te stemmen met uw accountant. Want de meeste ondernemers willen ondernemer zijn. Wij stellen u daar graag, met een uiterst overzichtelijk pakket diensten, toe in staat.

Een collectief personeelspakket
Werkgevers worden steeds zuiniger op hun personeel. Tal van "employee-benefits" worden bedacht om het personeel aan de onderneming te binden.

Het personeelspakket.
Binnen een personeelspakket kunt u als werkgever al die onderdelen samen brengen. Veel verzekeraars bieden, voor dergelijke pakketten, extra kortingen. Andere verzekeraars verlenen voor personeelspakketten extra dienstverlening, zoals wachtlijstbemiddeling en reïntegratieondersteuning. Maar welke verzekeraar we daarvoor ook nemen, uw personeel vaart er wel bij.

Binnen het personeelspakket kunnen worden ondergebracht:
- ziekteverzuim
- WIA-gat
- WIA-surplus
- pensioen
- collectieve ongevallen
- spaarloon
- levensloopregeling

Binnen het personeelspakket is alleen de ziekteverzuimverzekering gericht op uw eigen onderneming. Alle andere onderdelen zijn gericht op het welzijn van uw medewerkers.

Continuïteit
Verzekeringen zijn in beginsel gericht op het voorkomen van financiële rampen. Voor de ondernemer betekent dit, het zoeken naar continuïteit en winstmaximalisatie. Met een personeelspakket voegt u daar iets aan toe: Tevreden personeel en draagt dat niet feitelijk tevens bij aan de continuïteit?