U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Privé & vrije tijd

Artikelindex

Privé alles goed geregeld hebben
Op vakantie gaan is een fijne bezigheid. Maar kan dit wel zonder risico's? En wat als u een ongeval veroorzaakt en hierbij schade aanbrengt aan een derde persoon? Wanneer u aansprakelijk bent kunt u te maken krijgen met hoge kosten. Tot slot is een verzekering voor uw kostbaarheden ook niet onbelangrijk.

Reisverzekeringen
Wie naar het buitenland gaat doet er goed aan daar een reisverzekering voor af te sluiten. Simpelweg, omdat de kosten van spontaan noodzakelijke terugkeer naar Nederland hoger worden naarmate de afstand naar Nederland groter wordt.

We hebben het dan over de kosten van medisch noodzakelijk vervoer, zoals "de gipsvlucht" tijdens de wintersport, maar ook het onderbreken van de vakantie omdat overkomst dringend gewenst is om andere reden (bijvoorbeeld overlijden naaste familie, brandschade aan de eigen woning e.d.). Maar de reisverzekering doet meer dan alleen de transportkosten verzekeren.

Binnen Europa zal uw eigen ziektekostenverzekeraar doorgaans voldoende dekking geven. Veel ziektekostenverzekeraars beperken hun dekking echter fors zodra u Europa verlaat. Soms vergoeden ze maximaal 200% van wat in Nederland gebruikelijk zou zijn, soms zelfs niet meer dan 100%.
U zult zich kunnen voorstellen dat dit tot grote problemen kan leiden. De reisverzekering vergoedt simpelweg alle medische noodzakelijk kosten die uw eigen ziektekostenverzekeraar niet vergoedt. Tweede reden is de kans dat u tijdens uw verblijf in het buitenland ziek wordt en daardoor terug moet keren naar Nederland. Lang niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden die extra kosten.

Ook is meestal vervangend vervoer inbegrepen wanneer uw auto het begeeft. Daarnaast kunnen ook onverwachte extra kosten deel uit maken, zoals het opsporen van verloren gegane bagage, kopie paspoort, extra verblijfskosten doordat tijdens wintersport het dal afgesloten raakt, dringend overkomen terug naar Nederland om familiereden etc. En niet te vergeten diefstal of verlies van bagage.

Er zijn twee soorten reisverzekeringen:

 • Aflopende reisverzekering. Deze sluit u af telkens wanneer u naar het buitenland gaat. 
 • Doorlopende reisverzekering. Wie vaker naar het buitenland gaat kan voordeliger uit zijn met een doorlopende polis.

Tot slot is er een annuleringsverzekering. Deze zorgt er voor dat uw reissom aan u wordt terugbetaald wanneer u niet op vakantie zou kunnen gaan. Of wanneer u uw vakantie zou moeten afbreken. Dat kan zijn wegens ziekte, van u of van de directe familie. Het kan gaan om overlijden of om een van de andere oorzaken, zoals die in de voorwaarden worden genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekeringen
De Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) kan dekking geven voor de gevallen dat u als particulier persoon aansprakelijk wordt gesteld voor schade, die door uw toedoen aan anderen werd toegebracht. Daarbij kan het gaan om beschadiging van eigendommen. Maar het kan tevens gaan om "gevolgschade".

In het eerste geval kunt u denken aan de schade die ontstaat wanneer u met een winkelwagentje een geparkeerdstaande auto beschadigt. Het tweede geval doet zich voor wanneer de eigenaar van die geparkeerde auto, tijdens de reparatie van die auto, een andere auto moet huren om zijn werk te kunnen blijven doen.

Over het algemeen geven verzekeraars dekking waar ter wereld u zich ook bevindt. Er zijn ook echter uitsluitingen die u goed moet bekijken in de polisvoorwaarden. Meestal uitgesloten is:

 • Schade veroorzaakt door motorvoertuigen. Daar bestaan immers afzonderlijke polissen voor.
 • Schade aan goederen die u, op grond van een overeenkomst met de tegenpartij, zelf beheert. Denk hierbij aan schade aan uw eigen huurwoning of aan de gehuurde TV.
 • Schade aan motorvoeruigen, caravans, vouwwagens, zeilvaartuigen en andere zaken, die u van een ander in gebruik hebt (geleend).  (De gedachte die bij verzekeraars leeft, is dat de tegenpartij daar kennelijk een risico heeft geaccepteert door het "beheer" aan u over te laten. En juist dit soort "opzichtschades" is vaak reden tot stevige discussie.)
 • Schade veroorzaakt door vaartuigen is eveneens uitgesloten voor zover dat vaartuig meer dan 16 m2 zeiloppervlak heeft. De echt grote zeilschepen dus

Uitdrukkelijk meeverzekerd is:

 • Het bezit van huisdieren
 • Het belangeloos verrichten van een vriendendienst is doorgaans meeverzekerd tot € 5.000

 


 

Kostbaarhedenverzekering
De standaard inboedelverzekering verleent ook dekking voor schade aan "kostbaarheden". Het is immers inboedel. Het probleem is echter dat vrijwel alle inboedelpolissen uw kostbaarheden slechts meeverzekeren tot een bepaald maximum. Doorgaans slechts € 2.500. En bovendien (vrijwel) uitsluitend binnenshuis.

Wie dus meer kostbaarheden/juwelen bezit dan € 2.500 en/of wie de kostbaarheden ook buitenshuis wil verzekeren (denk aan het verliezen van een dure ring), kan een kostbaarhedenverzekering overwegen. De dekking daarvan komt dicht bij het zogenaamde "all-risks. Niet meeverzekerd zijn:

 • Schade door ongedierte, schimmels of door een slechte werking
 • Schade veroorzaakt tijdens reparatie of bewerking
 • Schade terwijl u de kostbaarheden in bruikleen had afgestaan

 

Rechtsbijstand
Het aantal rechtszaken neemt helaas toe. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland wordt het "gelijk hebben" bepaald door de bevoegde rechter. De ene keer gaat het om een arbeidsconflict, de andere keer om een verkeersschade.

Een rechtsbijstandverzekering kan er Voor zorgen dat de regels van de wet correct worden toegepast. En daar gaat het immers om. Wanneer de wet aan uw kant staat, zou u gelijk moeten krijgen. Al lijkt het daar vaak niet op.

Bij een rechtsbijstandverzekering laat u het "gelijk krijgen" in ieder geval over aan gespecialiseerde juristen van verzekeraars. Het voordeel daarvan is dat u onder alle omstandigheden gesteund wordt door juristen die specialist zijn op het onderdeel van uw conflict. Veel verzekeraars laten de uitvoering zelfs over aan een onafhankelijke rechtsbijstandstichting. De verzekeraar draagt dan de kosten.

Maar wie de rechtsbijstand ook verleent, zonder rechtsbijstand wordt het wel steeds moeilijker "gelijk te krijgen".