U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Privé & vrije tijd

Artikelindex

 

Kostbaarhedenverzekering
De standaard inboedelverzekering verleent ook dekking voor schade aan "kostbaarheden". Het is immers inboedel. Het probleem is echter dat vrijwel alle inboedelpolissen uw kostbaarheden slechts meeverzekeren tot een bepaald maximum. Doorgaans slechts € 2.500. En bovendien (vrijwel) uitsluitend binnenshuis.

Wie dus meer kostbaarheden/juwelen bezit dan € 2.500 en/of wie de kostbaarheden ook buitenshuis wil verzekeren (denk aan het verliezen van een dure ring), kan een kostbaarhedenverzekering overwegen. De dekking daarvan komt dicht bij het zogenaamde "all-risks. Niet meeverzekerd zijn:

  • Schade door ongedierte, schimmels of door een slechte werking
  • Schade veroorzaakt tijdens reparatie of bewerking
  • Schade terwijl u de kostbaarheden in bruikleen had afgestaan

 

Rechtsbijstand
Het aantal rechtszaken neemt helaas toe. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland wordt het "gelijk hebben" bepaald door de bevoegde rechter. De ene keer gaat het om een arbeidsconflict, de andere keer om een verkeersschade.

Een rechtsbijstandverzekering kan er Voor zorgen dat de regels van de wet correct worden toegepast. En daar gaat het immers om. Wanneer de wet aan uw kant staat, zou u gelijk moeten krijgen. Al lijkt het daar vaak niet op.

Bij een rechtsbijstandverzekering laat u het "gelijk krijgen" in ieder geval over aan gespecialiseerde juristen van verzekeraars. Het voordeel daarvan is dat u onder alle omstandigheden gesteund wordt door juristen die specialist zijn op het onderdeel van uw conflict. Veel verzekeraars laten de uitvoering zelfs over aan een onafhankelijke rechtsbijstandstichting. De verzekeraar draagt dan de kosten.

Maar wie de rechtsbijstand ook verleent, zonder rechtsbijstand wordt het wel steeds moeilijker "gelijk te krijgen".