U kunt ons ook telefonisch bereiken op

Hypotheekrentes

Artikelindex

Variabel of vast
Uw maandlast bestaat naast aflossing ook uit rente. En ook die kan 30 jaar lang vastgelegd worden. Maakt u die keuze, dan bent u dus zeker van een lastenpatroon dat 30 jaar lang vast ligt. Een rustgevende gedachte.

Vrijwel altijd echter zal een 30-jaar-vaste rente een hoger percentage kennen. Het korter vastzetten van de rente kan dan ook vaak een aanzienlijke besparing van de maandlasten opleveren. De vraag is echter wel in hoeverre dit verantwoord is. Een kortere rentevaste periode betekent immers dat direct na afloop van die periode, het rentepercentage kan wijzigen. Omlaag. Maar ook omhoog. En een renteverhoging mag de financiële planning binnen het gezin niet in gevaar brengen.

Rentevaste periodes
Om uw hypotheeklasten zo laag mogelijk te houden kunt u dus kiezen voor een "korte" rente. Om daarentegen zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen kunt u kiezen voor een "vaste" rente. Daarnaast zijn diverse "beschermingssystemen" mogelijk.

De mogelijkheden op een rijtje:

- kort: variabel, 1, 2 of 3 jaar
- vast: 5 tot en met 30 jaar
- beschermingssystemen: rentemiddeling, bandbreedte en renteplafond

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de verschillende rentevaste periodes. Onder "indicatie" vindt u de thans gebruikte rentepercentages. Houdt u er rekening mee dat dit "vanaf"-percentages zijn.
En tot slot vindt u onder "grafiek" de verhouding weergegeven tussen de rente op de kapitaalmarkt en die op de hypotheekmarkt. Het is een hulpmiddel om de hypotheekrente voor de komende twee weken in kaart te brengen. Ook al is de uitkomst geen "voorspelling", maar een "verwachting", het blijkt vrij vaak correct te zijn.

De keuze voor het voor u meest geschikte rentetype is een moeilijke. Moeilijk, omdat juist de persoonlijke omstandigheden daar zo belangrijk bij zijn. Daarnaast is ook de keuze voor de juiste hypotheekvorm geen gemakkelijke. Ook daar spelen immeres tal van persoonlijke factoren een maatgevende rol. En wanneer u weet dat veel verschillende systemen onderling uitstekend combineerbaar zijn.

Variabele rente
Bij deze rentevorm stelt de geldgever/bank iedere maand de rente opnieuw vast. Deze "dagrente" is doorgaans lager dan de "vaste" rente. En met de variabele rente kunt u dan ook aanzienlijk goedkoper uit zijn. Nadeel is echter wel dat de maandlasten constant onzeker zijn. Iedere wijziging kan immers omlaag zijn, maar uiteraard tevens omhoog. De variabele rente is dan feitelijk ook uitsluitend geschikt wanneer een forse renteverhoging niet tot financiële problemen kan leiden.

Inlooprente
Veel banken kennen deze mogelijkheid. Tijdens de inlooprente, die doorgaans slechts een of twee jaar duurt, heeft u de mogelijkheid zelf het moment te kiezen waarop u over wilt stappen naar een langer rentecontract. Een goede mogelijkheid wanneer u verwacht dat de rente nog zal dalen. Om de kans te voorkomen dat u bij een onverwachte rentestijging te laat zou reageren, bieden sommige geldgevers de mogelijkheid uw wensen vooraf op te geven.

Rentebedenktijd
Ook dit geldt doorgaans slechts een of twee jaren aanéén. En ook hier gaat het om een periode dat u kunt wachten op een rentedaling. Bij rentebedenktijd wordt echter tevens de mogelijkheid geboden om deze faciliteit achteraan een rentevaste periode te "plakken". Bijvoorbeeld vijf jaren vast plus twee jaren rentebedenktijd. Totaal zeven jaren dus. Zeven jaren zekerheid, met de mogelijkheid gelijk na vijf jaren al over te stappen naar een ander rentecontract.


Vaste rentes
Uw maandlast bestaat grotendeels uit rente. Bij een variabele rente betekent dit dus dat uw maandlasten eveneens zullen schommelen. Met de keuze de rente "vast" te zetten gedurende een aantal jaren, kunt u uw maandlasten gedurende langere tijd vastleggen. Weliswaar kent de vaste rente doorgaans een hoger percentage (zie onder ïndicatie), het zal wel een rustig gevoel kunnen geven. Een goed argument hierbij is om de keuze af te laten hangen van de vraag of een rentestijging, en daarmee een lastenverzwaring, financieel problemen kan opleveren.

Welke rentevastperiode?
Het lijkt makkelijk: vast is vast en daar zal weinig in te kiezen zijn. Gelukkig ligt dat wat genuanceerder. Want met "vastzetten" wordt bedoeld dat u uw hypotheekrente gedurende een vooraf opgegeven aantal jaren ongewijzigd wilt laten. En daarmee is feitelijk iedere rente die niet variabel is, dus een vaste rente. Vastzetten kan al vanaf één jaar. Tot zelfs 30 jaar! In het spraakgebruik spreekt men echter van een vaste rente wanneer die minimaal vijf jaren ongewijzigd zal blijven. De meest gekozen periodes zijn vijf en tien jaar. Maar vijftien en twintig jaar hebben het voordeel dat uw nettoschuld dan al behoorlijk is afgenomen en u vooral bij een spaarhypotheek minder last heeft van een hogere rente.

Middelrente
Een middelrente is een uitstekende mogelijkheid als u zekerheid op lange termijn zoekt. Het jaarlijks te betalen percentage wordt vastgesteld op basis van een gemiddelde rente. Dit gebeurt gedurende de gehele looptijd van de hypotheek.

Ieder jaar wordt 10% of 20% van de hypotheek aangepast aan de nieuwe dagrente. Door deze systematiek worden grote renteschommelingen voorkomen, waardoor een hypotheek met middelrente voor nagenoeg constante maandelijkse lasten zorgt.

Bandbreedte
Een slimme combinatie van een variabele rente en meer zekerheid. Uw rente schommelt, net als bij een variabele rente, per maand. Bij iedere schommeling wordt echter de "bandbreedte" niet in rekening gebracht. De bandbreedt kan variëren tussen de 1% en de 3,5%.

Een voorbeeld:
Zou uw rentecontract dus 6% zijn met een bandbreedte van 2%, dan verandert uw rente pas wanneer de rente voor vergelijkbare "nieuwe" leningen hoger zou zijn dan 8% of lager dan 4%. Wanneer de rente voor nieuwe leningen dus met meer dan 2% gaat afwijken. Vervolgens wordt aan u uitsluitend het verschil in rekening gebracht. Een rentestijging van 2,5% betekent in uw geval dus dat uw rente met slechts 0,5% stijgt.

Renteplafond
Indien u zo lang mogelijk wilt profiteren van een lage rentestand, is een variabele rente het meest aantrekkelijk. U loopt echter wel het risico dat de rente in de loop der tijd stijgt. En als die boven het niveau komt dat u maximaal had willen betalen, wordt uw voordeel omgebogen in een nadeel.

Bij een renteplafond bepaalt u zelf de hoogte van de rente die u maximaal wilt of kunt betalen gedurende een bepaalde periode. Stijgt de rente boven de door u vastgestelde limiet, dan wordt de rente automatisch voor u vastgezet. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij u bij het maken van de juiste keuze maximaal zullen begeleiden.

Verschillende beschermingsmethodes
Niet iedere geldgever hanteert dezelfde beschermingsmethodes. En niet iedere geldgever kent dezelfde rentevaste periodes. Welke geldgever dan ook in uw geval de voorkeur verdient, zal afhangen van uw persoonlijke eisen.